RomanaEnglezaGermana
Program de reducere a emisiilor IMA2 SC Cet Govora SA Valcea

PROGRAM DE REDUCERE PROGRESIVA A EMISIILOR DE SO2, NOx SI PULBERI
DE LA INSTALATIILE MARI DE ARDERE
SC CET GOVORA SA

PROGRAM DE REDUCERE PROGRESIVA A EMISIILOR PENTRU IMA2
 
1.Titularul activitatii (detinatorul) instalatiei mari de ardere, sectorul de activitate si coordonatorul la nivel judetean si national al activitatii respective.
 
S.C. CET Govora S.A., str.Uzinei nr.2, Ramnicu Valcea – producere energie termica si electrica – Consiliul Judetean Rm.Valcea - Ministerul Administratiei si Internelor.
 
2.Numele si datele de contact ale responsabilului pentru protectia mediului si/sau ale persoanei care a intocmit programul de reducere.
 
Ing. SERBAN Ioana – responsabil Protectia Mediului, tel.0250 733601 int.341, fax 0250 733603, e-mail: ioana_serban08[at]yahoo.com
 
3. Denumirea instalatiei mari de ardere si a elementelor componente ale instalatiei ( cazanele componente ale instalatiei mari de ardere conform HG nr.541/2003, si denumirea acestora ).
 
IMA2 - Instalatie mare de ardere compusa din cazanele C5 – cazan de abur energetic nr.5 – cazan tip CR1244, Nr. inventar 330299 si C6 - cazan de abur energetic nr.6 – tip CR1244, Nr.inventar 330365.
 
Descrierea instalatiei
 
Amplasament : Centrala Electrica de Termoficare Govora din cadrul careia face parte IMA2 este amplasata pe platforma industriala la 12 km sud de municipiul Rm. Valcea.
 
Obiectul de activitate: Centrala Electrica de Termoficare Govora din cadrul careia face parte IMA2, produce energie electrica si caldura sub forma de abur industrial pentru unitatile de pe Platforma chimica, agent termic pentru incalzire si apa calda in municipiul Rm. Valcea.Produce apa tratata ca agent purtator de energie termica.
 
Istoricul societatii, constructia si montajul si lista capacitatilor de productie a echipamentelor de baza:
 
Investitia CET Govora a inceput inca din anii '50, in etape succesive odata cu dezvoltarea Platformei Chimice Rm. Valcea,astfel:
 
Etapa "0" – pusa in functiune inca din 1958 - 1959 compusa din doua cazane pe gaze de cate 100 t/h la 64 bar si o turbina in contrapresiune la 13 bar de 7,5 MW.In prezent echipamentele sunt casate si dezafectate; cladirea va primi o alta destinatie.
 
Etapa I – pusa in functiune in anii 1969 - 1970 formata din doua grupuri de 50 MW si doua cazane pe gaz metan de 420t/h.In prezent este casata si urmeaza a fi dezmembrata pentru a fi reutilizate unele echipamente.
 
Sunt in functiune:
 
Etapa a II-a - pusa in functiune in anii 1973 - 1976, compusa din doua cazane de 420 t/h la 140 bar si 550 grd C pe gaze naturale ( sau pe pacura la sarcini partiale) si doua turbine de 50 MW cu condensatie si doua prize reglabile (10-16 bar si 0,5-2,5 bar).
 
Etapa a III-a - extinderea pe carbune a CET Govora – pusa in functiune intre 1986 si 1993, formata din 3 cazane pe lignit de 420 t/h la 140 bar si 530 grd C si doua turbine de 50 MW cu contrapresiune la 1,2 bar si priza reglabila(10-16) bar.
 
Cele 5 cazane si 4 turbine disponibile in prezent , functionand pe bara colectoare cu o capacitate de productie de 2100 t/ h abur viu la 140 ata si o putere electrica de 200 MW, pot livra in conditii economice 485 t/h abur industrial si 270 Gcal/h apa fierbinte. Cazanele sunt grupate in 3 instalatii mari de ardere astfel incat:
 
IMA2 este formata din cazanele C5 si C6 pe carbune(lignit) cu suport de hidrocarburi la care lignitul are o participatie cuprinsa intre 50-88% din sarcina termica a cazanului iar gazul metan, respectiv pacura o participatie cuprinsa intre 12-50%.
 
IMA2 este conectata la cosul de fum nr 3, H=140m; Dbaza=15,2m; Dvarf=7,2m .
 
Dotari :
Instalatii pentru producere apa demineralizata si dedurizata;
Gospodaria de pacura
Gospodaria de carbune;
Turbine(2 cu condensatie tip DSL-50 si 2 DKUL-50 cu contrapresiune).Fiecare turbina antreneaza un generator electric de 80MVA.
Trei turnuri de racire
Degazoare de 6ata si 1,2ata pentru fiecare turbina;
Trei baterii de vaporizatori;
Boilere de baza si varf
Statie de interconectare de inalta tensiune de 110KV;
Statii de medie si joasa tensiune;
Transformatoare electrice;
Surse de curent continu(convertoare si baterii stationare);
Conducte de alimentare cu apa bruta si potabila;
Sistem de canalizare ape conventional curate si tehnologice;
Retele de conducte pentru vehicularea agentilor termici: abur industrial si apa fierbinte ;
Puncte termice si retelele de conducte de distributie caldura si apa calda.
 
Resurse energetice:
Combustibilii clasici : carbune energetic-lignit din Bazinul Berbesti, gaze naturale, si pacura. Sunt necesare stocuri de resurse energetice: carbune (min 30000 t, max 550000 t) si pacura (min 1500 t , max 8000 t), precum si asigurarea unei cote minime de gaze naturale de 5000 Nmc/h.
 
Utilitati:
Apa bruta din riul Olt,
Apa potabila din sursa Bradisor .
 
Accesul la infrastructura:
Antestatie cale ferata;
Statie de racord la Sistemul Electroenergetic National si
Statie de reducere si masura gaze naturale;
Acces la drumurile nationale DN64; DN67;
Acces la INTERNET
 
Capacitati de productie pentru CET Govora:
Energie electrica :200 MW putere instalata;
Enerie termica sub forma de abur: 485 t/h abur industrial la, 13 bar, livrabil in regim de termoficare si 55 t/h abur de 30 ata ;
Energie termica sub forma de apa fierbinte: 270 Gcal/h putere termica instalata la sursa
Apa demineralizata pentru livrare sub forma de condensat nereturnat: 400t/h;
Apa demineralizata pentru adaos in reteaua de termoficare: 200t/h;
 
Capacitati de stocare /depozitare:
Depozitul de carbune: 550000t:
Depozitul de pacura: 10000mc;
Cota de gaze naturale: 137800 mc/h
Depozitul de zgura si cenusa : capacitate disponibila pentru 3-4 ani de functionare.
Programul de functionare = 8 ore/zi, 7 zile/saptamana.
 
Date privind emisiile de poluanti
Pentru IMA2 combustibilul de baza este carbunele cu puterea calorifica medie de 1890Kcal/Kg pe anul 2005.
Procentul mediu de sulf in carbune pe anul 2005 este de 0,86%.
Procentul mediu de sulf in pacura pe anul 2005 este de 0,61% pentru rezervorul nr.1 si 0.93% pentru rezervorul nr 2.
Continutul de cenusa masurat in stare anhidra (valoarea medie de referinta) este de 44,5%.
Arderea prafului de carbune se face in suspensie cu flacara de sustinere pe pacura sau gaze naturale.Exista 6 mori cu 6 arzatoare pentru praf carbune;4arzatoare de sustinere gaz cu 4 arzatoare de sarcina si 4 arzatoare de sustinere pe pacura cu 4 arzatoare de sarcina.
Pentru evacuare gaze arse cosul de fum nr.3 este dotat cu 2 ventilatoare de gaze pe fiecare cazan.
 
Sistemele de depoluare existente in CET Govora pentru IMA2 sunt:
Electrofiltre pentru retinere pulberi in proportie de 99,7% pentru cazanele pe carbune.
Electrofiltrele functioneaza pe pricipiul retinerii particulelor de cenusa care strabat un camp electric puternic intre electrozii de emisie si cei de depunere.
Zgura si cenusa din sacii electrofiltrelor sunt amestecate cu apa si ajung in bazinul de aspitratie al pompelor Bagger. Cu ajutorul acestor pompe hidroamestecul in proportie de 1/10 prin intermediul conductelor de transport este evacuat la depozitul de cenusa.
Instalatii de stropire pentru evitarea spulberarilor de cenusa la depozitul de cenusa;
Separator de pacura suprateran(functioneaza pe principiul separarii gravitationale).
Bazine de neutralizare pentru slam din decantoarele de pretratare apa bruta si afanarea din filtrele mecanice.
 
Metodologia folosita pentru evaluarile privind emisiile de poluanti este conform metodei CORINAIRE.
 
Pentru pulberi, SO2, NOx, masurarile s-au efectuat la iesirea din ventilatoarele de gaze arse, cu RSI ELECTRO s.r.l Bucuresti in anii 2004 si 2005.
 
Factorii de emisie folositi conform metodei CORINAIRE sunt:
 

Nr.crt.

Tip combustibil

 

Factor emisie

SO2(Kg/GJ)

NOx(Kg/GJ)

Pulberi(Kg/t)

1.

Gaz metan

0.00041

0.15

0,1216*

2.

Pacura

In functie de S% din combustibil.

0.19

0,42*

3.

Carbune

In functie de S% din combustibil.

0.26

1,04*

 
*Pentru calcul factor de emisie pulberi, s-a folosit metodologia AP42.
 
5.Identificarea valorilor limita de emisie pentru SO2, NOx si pulberi conform HG541/2003
 
IMA2 din CET GOVORA este o instalatie mare de ardere de tipI cu focar mixt, valorile limita de emisie sunt stabilite in conformitate cu art.5-1 anexa 8 a HG 541/2003 si se calculeaza in functie de proportia in care participa la ardere fiecare combustibil si anume:
 

Nr.crt

Denumire instalatie mare de ardere

Putere termica

( MW)

VLE SO2

(mg/Nm3)

VLE NOx

(mg/Nm3)

VLE pulberi

(mg/Nm3)

1.

IMA2( C5+C6)

2x349

400

- 490 pana la sfarsitul anului 2015

- 200 din anul 2016

50

 
 
Pentru instalatia IMA2 s-a solicitat perioada de tranzitie pana la sfarsitul anului 2013 pentru emisiile de SO2, NOx si sfarsitul anului 2011 pentru pulberi. Derogari privind perioada de functionare, de VLE sau legate de caracteristicile combustibililor, nu sunt mentionate considerand ca nu este cazul.
 
CET Govora se afla in prezent in procedura de obtinere autorizatie integrata de mediu.
 
Propunerea de masuri tehnologice care sa duca la reducerea progresiva a emisiilor pana la valorile limita stabilite, cu precizarea termenelor de aplicare conform tipului de instalatie
 
Masurile tehnologice preconizate pentru IMA2 sunt conform Anexa1,
 
7. Masuri pentru monitorizarea emisiilor de SO2, NOx si pulberi – conf. Anexa1- IMA2.
 
8. Aspecte financiare – conf.Anexa2 -IMA2.
 
 
03.05.2006
 
ANEXA 1
MASURI TEHNOLOGICE DE MONITORIZARE SI REDUCERE PROGRESIVA A EMISIILOR - IMA 2
 

Nr.crt.

Masura propusa

Instalatia

Data la care devine operationala

Eficienta in reducerea SO2

(%)

Eficienta in reducerea NOx

(%)

Eficienta in reducerea pulberilor(%)

1.

Desulfurarea gazelor de ardere conform BAT din industria energetica

Cazane nr.5,6,tip CR 1244, 420t/h – IMA2

2013

Peste 95%

0

0

2.

Reducerea oxizilor de azot conform BAT din industria energetica.

Cazane nr.5,6,tip CR 1244, 420t/h – IMA2

2013

0

30%

0

3.

Reducerea emisiilor de pulberi prin respectarea BAT si BREF din industria energetica.

Cazane nr.5,6,tip CR 1244, 420t/h – IMA2

2011

0

0

99,9%

4.

Dotare cu instalatii de monitorizare gaze arse.

Cazane nr.5,6,tip CR 1244, 420t/h – IMA2

2006

-

-

-

5.

Achizitionare pacura cu continut < 1% S

Cazane nr.5,6,tip CR 1244, 420t/h – IMA2

2007

20%

0

0

 
 
03.05.2006
 
ANEXA 2
ASPECTE FINANCIARE AFERENTE MASURILOR TEHNOLOGICE – IMA2 
 

Instalatie mare de ardere

Nume cazan

Masura

Tipul de masura

Anul punerii in operare

Costuri

(mii EURO)

Surse de finantare

Surse proprii

Transfer de la buget stat

Granturi U.E.

Fondul de mediu

Altele

IMA2

C5

Desulfurare gaze ardere

 

 

DGA

 

2013

 

35 000

 

X

X

X

X

X

C6

IMA2

C5

Reducerea oxizilor de azot

 

ADRT

 

2013

5 000

X

X

X

X

-

C6

IMA2

C5

Imbunatatirea randamentului electrofiltrelor

 

EF

 

2011

 

8 000

X

X

X

X

X

C6

IMA2

C5

Instalatii monitorizare gaze arse

IM

2006

400

X

-

-

-

-

C6

C6

 

 

 

 

TOTAL

48.400

X

X

X

X

X

* Este masura comuna pentru IMA2 si IMA3

Notatii:

EF – electrofiltre
DGA – sistem de ardere cu SOx redus
ADRT – sistem de reducere a NOx prin ardere in trepte a combustibilului
IM – investitii de monitorizare

 
Vizitatori - 83800
Accesari   - 322891