RomanaEnglezaGermana
SOCIETATE IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

 

        S.C. CET  GOVORA   S.A.   -   TRADITIE  SI  DEZVOLTARE PRIN INOVARE

 

Centrala Electrica de Termoficare, CET Govora, din Ramnicu Valcea situata pe str. Industriilor, nr. 1, functioneaza din anul 1959 iar, este înregistrata ca societate comerciala cu capital integral de stat in anul 1997 (Registrul Comertului nr.  J38/683) si se afla in proprietatea privata a Judetului Valcea, administrata de Consiliul Judetean Valcea (Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).

Profilul de activitate al S.C. CET Govora S.A. îl constituie: producerea si comercializarea energiei electrice si termice, extractia carbunelui, lucrari industriale diverse, depozitari diverse, inchiriere, servicii diverse si cercetare-dezvoltare precum si efectuarea de operatii de aprovizionare pentru: materiale, utilaje si piese de schimb, combustibili, servicii; activitati de întretinere si reparatii la instalatiile proprii, prestare servicii publice (livrare energie termica), distributie utilitati si produse industriale (abur industrial, cenusa de termocentrala, deseuri metalice feroase si neferoase etc.).

Licentele detinute de SC CET Govora SA pentru activitatea principala - licente ANRE: producere de energie electrica; furnizare de energie electrica; producere de energie termica; transport de energie termica; distributie de energie termica.

Prin specificul activitatii de baza, prin buna practica, prin respectarea cerintelor legale si de reglementare, SC CET Govora SA si-a stabilizat pozitia de unic producator de abur industrial pe Platforma industriala Sud a mun. Rm. Valcea, de unic furnizor de agent termic pentru încalzirea centralizata in Ramnicu Valcea si de producator permanent si stabil de energie electrica în tara.

SC CET Govora SA s-a orientat pe o piata regionala de furnizare a unor servicii publice comunitare, devenind producator  si distribuitor de energie termica (apa calda de consum si încalzire centralizata) în orasele Ramnicu Valcea, Baile Olanesti si Calimanesti-Caciulata.

Investitiile facute în favoarea clientilor urbani si industriali  au determinat ca rata cererilor de debransare a apartamentelor de la sistemul centralizat de încalzire sa fie contrabalansat de cererile de rebransare. Finalizarea contorizarii apei calde de consum si a agentului termic la nivelul asociatiilor, precum si realizarea programului de reducere a pierderilor din circuitele secundare de termoficare, plaseaza Rm. Valcea în rîndul primelor orase din Romania, care au demonstrat ca orientarea spre clienti este un principiu de management, abordat cu prioritate. Calitatea serviciilor oferite, dar  si pretul acestei oferte de energie termice, au sporit atractivitatea conceptului de termoficare pe piata locala, aceasta fiind în mare masura, stabilizata.

Au fost continuate actiunile de atingerea  obiectivelor de  satisfacerea cerintelor contractuale ale clientilor, marirea capacitatii de colectare în  stare uscata a  cenusii pentru valorificare in industria materialelor de constructie si de protectia mediului.

CET Govora a realizat certificarea produsului “Cenusa zburatoare pentru betoane”, conform standardelor din industria materialelor de constructie (SR EN 450-2 :2006 ;    SR EN 450-1: 2012), cu posibilitatea utilizarii acesteia la beton, mortar si pasta de ciment.
       In anul 2018 CET Govora a inregistrat cenusa zburatoare de termocentrala ca substanta cu continut variabil, in conformitate cu Regulamentul European nr. 1907/2006,  (sectiunea Management Securitate – REACH).

In anul 2015 a fost preluata, de la CEO, afacerea de exploatare a carbunelui la exploatarea miniera din jud Valcea - EM Bernesti-Alunu si este in derulare procesul de integrare a acestei activitati cu activitatea principala a CET Govora.

In decembrie 2015 se va finaliza proiectul de retehnologizare si ecologizare a sursei pentru alimentarea cu energie termica a Sistemului de Alimentare Centralizata cu Energie Termica – SACET Ramnicu Valcea.

Activitatea CET Govora este conforma cu standardele SR EN ISO 9001 si fata de SR EN ISO 14001, avind implementat si certificat sistemului de management integrat calitate – mediu.

 

Un obiectiv important al organizatiei, pentru perioada urmatorilor ani, este realizarea proiectelor de ecologizare, de eficientizare si de dezvoltare/inovare pe baza misiunii si viziunii stabilite.

VIZIUNEA  pentru  anul 2023

CET GOVORA - CEL MAI BUN PARTENER NATIONAL PENTRU FURNIZAREA  

DE UTILITATI INDUSTRIALE SI SERVICII PUBLICE DE INCALZIRE CENTRALIZATA

 

MISIUNEA  pentru  anul 2020

 RENTABILIZAREA ACTIVITATILOR DE BAZA PRIN UTILIZAREA PREPONDERENTA 

A RESURSELOR LOCALE SI REDUCEREA  EMISIILOR  IN  ATMOSFERA

 

 

          

    

Istoricul societatii

- 1956-1968: SECTIE A UZINEI DE SODA GOVORA;
 
- 1969-1990: UZINA ELECTRICA GOVORA IN SUBORDONEA INTREPRINDERII ELECTROCENTRALE CRAIOVA;
 
- 1990-1997: FILIALA ELECTROCENTRALE GOVORA IN SUBORDINEA GPEET/RENEL BUCURESTI;
 
- DUPA 1997: S.C. CET GOVORA S.A. IN SUBORDINEA FPS/APAPS BUCURESTI;
 
- APRILIE 2002: CET Govora preia integral In concesiune Serviciul de distributie a caldurii in mun. Rm. Valcea;
 
- NOEMBRIE 2002: pachetul integral de actiuni detinut de Statul roman si administrat de FPS/APAPS Bucuresti a fost transferat cu titlu gratuit din propietatea Statului roman in propietatea privata a judetului Valcea si administrat de Consiliul Judetean; 
 
- IANUARIE 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de  incalzire centralizata din orasul Baile Olanesti;
 
- AUGUST 2005: CET Govora preia prin concesiune pe 25 de ani Serviciul de incalzire centralizata din orasul Calimanesti.
 
- MARTIE 2015: Preluarea afacerii si integrarea Exploatarii Miniere Berbesti-Alunu in cadrul CET Govora.

 EURO INSOL SPRL  cu sediul in Bucuresti, Str.Costache Negri, Nr.1-5, Cladirea Opera Center, Etaj 3, Sector 5, RSP 0069 CIF 21119285.


Ec. Prala Stefan

 

Director   General - Interimar Ing. Roescu Ion 
Manager  Departament Productie Ing. Roescu Ion
Manager  Departament Exploatare Miniera Ing. Dican Nicolae
Manager  Departament Economic Ec.  Martin Ramona Gina
Manager  Departament Resurse Umane Ec.  Ilinca Daniel

 

 

Proiectarea si realizarea CET Govora a inceput inca din anii 50, in etape succesive - 0, I, II si III - odata cu dezvoltarea Platformei Chimice Rm. Valcea:

Etapa 0 - pusa in functiune inca din 1958 - 1959 – reprezentand doua cazane pe gaze de cate 100 t/h la 64 bar si o turbina in contrapresiune la 13 bar de 7,5 MW este casata si dezafectata pentru reutilizarea spatiilor;

 

Etapa a I-a - pusa in functiune in anii 1969 - 1970 reprezentand doua grupuri de 50 MW pe gaz metan este casata si dezafectata pentru reutilizarea spatiilor;

 

Structura actuala a capacitatilor de productie - CET Govora:

 

Etapa a II-a - pusa in functiune in anii 1973 - 1976, compusa din doua cazane C3 si C4 de 420 t/h pe gaze naturale si/sau pe pacura - si doua turbine de 50 MW (TA3 si TA4) in condensatie cu doua prize de termoficare industriala (10-16 bar) si urbana (0,5-2,5 bar) precum si doua turbine noi de contrapresiune pentru corectarea eficienta a parametrilor aburului livrat la consumatori: DKT de 6.5 MW (TA8) si TKR de 4.7 MW (TA9).

- Cazanul C3 este indisponibil si urmeaza sa fie casat;

- Cazanul C4 a fost modernizat si ecologizat in anul 2005 si se afla in rezerva.

 

Etapa a III-a – extinderea pe carbune a CET Govora - pusa in functiune intre 1986 si 1993.

Este formata din trei cazane de 420 t/h (C5, C6, C7) pe naza de lignit si cu suport de ardere pe gaze naturale sau pacura, si doua turbine de 50 MW (TA5, TA6) in contrapresiune la 1,2 bar si prize de termoficare industriala (10-16 bar).

 

Cele 4 cazane si 6 turbine disponibile in prezent, functionand pe bara colectoare cu o capacitate de productie de 2100 t/h abur viu la 137 bar si 420 oC si o putere electrica instalata de 211.2 MW, pot livra la varf, in conditii economice, 560 t/h abur industrial si 270 Gcal/h apa fierbinte; acesta supradimensionare permite chiar dublarea consumurilor de energie termica pe piata locala.

 

Regimul de functionare continuu in raport cu cererea de energie, specific unei centrale electrice, este asigurat prin multiple legaturi care permit:

 

a) Accesul la resursele energetice:

o         Statie de reducere masura si racord la reteaua de inalta presiune a TRANSGAZ pentru alimentare cu gaze naturale cu capacitatea nominala de 66000 m3/h si maxima de 75000 m3/h;

 

o         Rampa de descarcare a cisternelor CFR si capacitate de depozitare pentru 10000 m3 de pacura;

 

o         Antestatie CFR si doua estacade de descarcare a vagoanelor precum si capacitati de depozitare pentru 500.000 t carbune concasat.

 

b) Accesul de utilitati:

o         Apa decantata din raul Olt;

 

o         Accesul la canalizarea tehnologica si menajera a platformei industriale;

 

o         Instalatii de captare uscata a cenusii si de conditionare pentru livrare ca materiale de contsructie

 

o         Depozit propriu de zgura si cenusa si instalatii captare de conditionare si transport a acestora;

 

o         Conducte de legatura cu combinatele chimice pentru alimentarea directa cu: var, hidrogen, acid sulfuric si lesie de soda.

 

c) Legaturi cu sistemul electroenergetic national si cu cel mai mare consumator local OLTCHIM prin linii electrice de medie si inalta tensiune:

o         Trei linii electrice aeriene de 110 kV de legatura cu SEN, fiecare cu o capacitate de 133 MVA;

 

o         O linie electrica aeriana, sapte linii electrice in cablu subteran de 110 kV insumand 381 MVA de legatura cu OLTCHIM;

 

o         O linie electrica in cablu subteran de 35 kV de legatura cu OLTCHIM;

 

o         Linii electrice in cablu de 6 kV pentru alimentarea consumatorilor locali de energie electrica si a prizei Olt;

 

d) Conducte de livrare a energie termice catre consumatorii locali:

 

o         Cinci conducte de abur de 35, 13 si 6 bar pentru alimentarea S.C. CIECH Soda Romania S.A.;

 

o         Cinci conducte de abur de 35, 13 si 6 bar pentru alimentarea S.C. OLTCHIM S.A.;

 

o         Conducte de abur de 13 bar de legatura cu alti consumatori locali.

 

o         Sistem de producere, transport si distributie pentru apa fierbinte cu o capacitate maxima de 2200 t/h la max 150 0C/70oC.

 

Functionarea agregatelor energetice de baza in sistem bara comuna si posibilitatea de a utiliza in prezent oricare din resursele energetice primare clasice (cabune energetic, pacura si gaze) confera CET Govora o elasticitate deosebita de functionare.

 

Proiectele de ecologizare si eficientizare a CET Govora determina, in termen scurt, si o restructurare a utilizatii resurselor energetice, astfel:

-        Renuntarea graduala la utilizarea pacurii ca urmare a restrictiilor legislatiei de protectia mediului.

-        Utilizarea biomasei (tocatura de deseuri de lemn) in coardere cu carbunele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

-        Utilizarea unui Combustibil alternativ creat prin amestecul controlat de zgura cu biomasa sau alti (bio)combustibili.

 

 
Vizitatori - 995356
Accesari   - 1234447