RomanaEnglezaGermana
Strategia generala a SC Cet Govora SA

Startegia generala a SC CET Govora SA prevede pasii ce vor fi urmati in dezvoltarea activitatii si modernizarea tehnologica si functionala pentru acoperirea viziunii 2010 asumate si extinderea acesteia pana in anul 2020. 

OBIECTUL STRATEGIEI GENERALE A SC CET GOVORA SA

Startegia generala a SC CET Govora SA prevede pasii ce vor fi urmati in dezvoltarea activitatii si modernizarea tehnologica si functionala pentru acoperirea viziunii 2010 asumate si extinderea acesteia pana in anul 2020. 

1.1. Viziunea 2010
 
CET Govora este o companie competitiva, de o excelenta recunoscuta, pe piata regionala in domeniul servicii;or publice si al utilitatilor industriale, avand leadership puternic si resursele necesare dezvoltarii sale dinamice – nucleu al unui complex industrial.
(Decizia Directorului General nr 6/05.01.2004)
 
1.2. Coordonatele pe care le stabileste Viziunea 2010 pentru dezvoltarea CET Govora
 
CET Govora actioneaza ca o singura entitate juridica si economica avand si activitati in participatiune cu alte firme si institutii;
Competitivitatea: acoperirea integrala a pietei locale de energie termica si electrica, in conditiile liberalizarii acestei piete si extinderea domeniului de activitate asupra altor servicii;
Excelenta recunoscuta: implementarea si certificarea sistemului de management integrat calitate mediu sanatate si protectia muncii, respectarea cerintelor de profitabilitate si a celor impuse de legislatia de mediu;
CET Govora vizeaza piata serviciilor publice: totalitatea serviciilor publice din Municipiul Rm. Valcea si din localitatile apropiate;
Piata de utilitati industriale: piata de energie electrica si termica si alte servicii (distributia de gaze naturale, etc) de pe Platforma industriala de sud a mun Rm. Valcea;
Leadership puternic: Functionarea in cadrul organizatiei a unor Centre de Profit;
Atragerea de resurse necesare dezvoltarii si modernizarii tehnologice ca urmarea a realizarii unei strategii credibile si de proiecte profitabile, prin metodele cele mai avantajoase: surse proprii, atrase; fonduri nerambursabile, parteneriat;
Complexul industrial se poate dezvolta in incinta CET Govora sau apropiat prin preluare de actiuni, inchirierea de spatii si cladiri, axat pe produsele energetice si alte produse adiacente: gaze naturale, apa industriala cenusa recuperata etc.;
De asemenea se pot dezvolta activitati industriale in incintele fostei CET Slatina aflate in partimoniul SC CET Govora SA.
 
1.3. Sectoarele de activitate ale SC CET Govora SA
 
Strategia generala a CET Govora va determina coerenta strategiilor sectoriale ce vor fi elaborate in cursul anului 2007 pentru fiecare sector de activitate din cadrul organizatiei. Aceste sectoare sunt:
1. Sectorul utilitatilor industriale - energie electrica si termica furnizata de CET Govora si alte utilitati industriale: apa tratata, gaze naturale;
2. Sectorul de termoficare a municipiului Ramnicu Valcea - distributia de energie termica pentru incalzire, apa calda de consum si servicii asociate acestei activitati;
3. Sectorul utilitatilor publice – apa si apa reziduala, incalzire in sistem centralizat, managementul deseurilor, transport public local si iluminat public;
4. Sectorul activitatilor industriale adiacente – dezvoltarea de activitati industriale in parteneriat cu alte firme prin coparticiparea CET Govora cu actiuni, terenuri, cladiri, utilitati, produse secundare (cenusa de cazan), etc.
 
1.4. Termene
 
2007-2008 Strategie pe termen scurt - Obtinerea fondurilor de investitii pentru dezvoltare, Documentarea programelor de dezvoltare; Programe de eficientizare;
2008-2012 Strategie pe termen mediu - Derularea lucrarilor de investtitii pentru retehnologizarea si dezvoltarea CET Govora;
2013-2026 Strategie pe termen lung – Dezvoltare de noi sectoare industriale si de servicii publice;
 
Fiecare strategie sectoriala cuprinde capitole aferente acestor termene.

DEFINITII SI PRESCURTARI

 • SC CET Govora SA - Societatea Comerciala CET Govora, societate pe actiuni;

CET Govora - Centrala electrica de termoficare Govora – “CET”;
 
CTE-Comisia tehnico-economica a CET Govora-Comisia care valideaza programelesi proiectele de investitii si modernizari;
 
Turboagregat energetic - turbina cu abur si generator electric - “TA3”, “TA4”, “TA5”, “TA6”;
 
Cazan – generator de abur energetic - “C3”, “C4”, “C5”, “C6”, “C7”;
 
Sarcina - parametru definitoriu pentru gradul de incarcare a unui agregat energetic;
 
Consumator - Compania beneficiara care utilizeaza energie furnizata de CET Govora;
 
Abur - Vapori de apa tratata avand presiune si temperatura controlata - “Ab”;
 
Apa fierbinte - Agent termic cere transporta energie termica de la producator la instalatiile consumatoare, respectiv la Punctele termice -“AF”;
 
Sistem de termoficare – Instalatie complexa de producere, transport si distributie a apei fierbinti;
 
Punct termic - Instalatie de producere a agentului termic de incalzire si a apei calde de consum ce utilizeaza ca agent apa fierbinte - “PT”;
 
Sistem de distributie - Instalatie de producere si transport la beneficiar a agentului termic de incalzire si a apei calde de consum;
 
Agentul termic de incalzire - apa calda pentru transmiterea caldurii de la “PT” la caloriferele beneficiarilor - “INC”
 
Apa calda de consum - Apa calda la robinet - “ACC”;
 
Sistemul electroenergetic national - Totalitatea instalatiilor de transport energie electrica de la producatori la consumatori - “SEN”;
 
MWh/MW - unitate de masura pentru energie si putere (energie/putere);
 
MWht, MWt - unitate de masura a energiei si puterii termice;
 
MWhe, MWe - unitate de masura a energiei si puterii electrice;
 
Cogenerare – Regim de termoficare-Producerea simultana de energie electrica si termica prin extragerea aburului necesar consumatorilor din prizele turbinelor de abur;
 
Varf de iarna - perioada de 1.500-3.000 ore /an in care se inregistreaza temperaturi sub –10 C;
 
Instalatii mari de ardere - cazanul energetic sau cazanele energetice care evacueaza gazele pe un singur cos de fum HG 541/2003 - IMA1 (C3 si C4), IMA2 (C5 si C6), IMA3 (C7);
 
Parteneriat Public Privat – “PPP”;
 
Parteneriat Sector Privat - activitati de management, furnizare, controlul poluarii pentru seviciile publice - “PSP”;
 
Energie electrica produsa din resurse regenerabile sau alternative – “Energie verde” - “Certificate verzi”;
 
Slam densa - Deseu de cenusa si produse de desulfurare in stare densificata prin amestec cu max 40% apa;

PREMIZE SI PRINCIPII CARE STAU LA BAZA STRATEGIEI

3.1. Integrarea Europeana a Romaniei la 01.01.2007

CET Govora va respecta normele nationale si europene in domeniul sau de activitate si va fi pregatata pentru deschiderea pietelor si a accesului liber la retele de transport energie. In urmatorii 5-8 ani Romania va inregistra un ritm de crestere economica de 7-8 % si isi va dubla consumul de energie electrica. Crearea de surse de energie eficiente si care respecta normele ecologice este o necesitate.

3.2. Dezvoltarea durabila
 
CET Govora isi va extinde activitatea economica continuu utilizand eficient resursele energetice si umane, in conditiile reducerii impactului asupra mediului ambiant si cu influenta pozitiv asupra mediului economic si social, cu imbunatatirea continua a calitatii vietii si sanatatii salariatilor.
 
3.3. Protectia mediului ambiant
 
CET Govora se va incadra cat mai repede in cerintele impuse de legislatia nationala si europeana privind emisiile de poluanti specifici instalatiilor mari de ardere in atmosfera, in apa si in sol si se va incadra in limitele stabilite prin Planul Nationale de Alocare a drepturilor de emisii gaze cu efect de sera. CET Govora va realiza energie verde intr-un procent impus de 8.3% din eneria electrica furnizata.
 
3.4. Profitabilitatea economica
 
CET Govora va asigura, pe baza cresterii eficientei energetice si a productivitatii muncii utilitatile industriale si de interes public clientilor sai la preturi corecte care sa sa-i permita dezvoltarea si satisfacerea cerintelor economice ale actionarilor, clientilor si angajatilor sai.
 
3.5. Competitivitate pe piata libera
 
CET Govora isi propune extinderea activitatii in principal in domeniul utilitatilor industriale si a serviciilor publice pentru care detine licente, precum si in domenii conexe activitatii de baza.
 
3.6. Satisfactia angajatilor
 
Imbunatatirea conditiilor de munca, cresterea eficientei muncii si a cistigurilor tuturor salariatilor SC CET Govora SA cel putin la nivelul mediu lunar pe economie. 
 
3.7. Obiectivitatea
 
Prezenta Strategie evalueaza cu obiectivitate fiecare solutie posibila de dezvoltare si modernizare a activitatii urmarind satisfactia clientilor si salariatilor, minimizarea investitiilor, cresterea eficientei economice si respectarea normelor in domeniu.
 
3.8. Motivatia
 
Suntem decisi sa schimbam substantial si in scurt timp performentele economice, impactul asupra mediului si organizarea societatii noastre avand in vedere ca SC CET Govora SA a fost primul producator independent de energie din Romania, desprins din CONEL, prima centrala care a preluat de la autoritatile locale serviciul de distributie centralizata a caldurii si care si-a extins aria in domeniul serviciilor comunale in alte doua orase si este fondatorul asociatiei profesinale COGEN Romania.
 
3.9. Strategia Nationala de incalzire in sistem centralizat 
 
Prevede ”Sunt necesare masuri urgente pentru reabilitarea capacitatilor de productie a energiei termice … prin cogenerare. … Este normal sa se intocmeasca un studiu de fezabilitate detaliat, ca baza pentru investitia individuala, in fiecare caz in parte”.
 
3.10. Avantajul de scala
 
Atragerea mai multor utilitati in aria de activitati a unui operator in domeniul utilitatilor publice si industriale.
 
3.11. Organizarea documentului
 
Initial sunt prezentate datele generale despre organizatie capitolele 1-6, obiectivele generale si metodele de analiza. Cele patru strategi sectoriale sunt concepute ca documente de sine statatoare avand atat prezentarea situatiei existente, piata fiecarui sector, evaluare resurse si solutii tehnice si cuprind strategii pe termen scurt, mediu si lung.

PREZENTARE GENERALA A CET GOVORA

4.1. Date de identificare

Denumire: Societatea Comerciala CET Govora Societate pe Actiuni;
Cod Unic de Inregistrare: R 10102377;
Cod IBAN: RO45RNCB0263006180570001BCR Rm Valcea;
Capital Social subscris si varsat: 18,609,437,5 lei;
Actionariat: 100% Consiliul Judetean Valcea;
Adresa: Rm Valcea, strada Industriilor, numarul 1, mun. Rm. Valcea, jud. Valcea;
Cod postal: 240050;
Telefon +40 250 733.601; Fax: +40 250 733.603;
E-mail: mbalan@unet.ro;
Membru fondator Cogen Romania;
Membru EuroHeat&Power.

4.2. Obiectul de activitate
 
Statutul societatii stabilit prin hotarire de Guvern.:HG 759/02.12.1997 – (publicata in Monitorul Oficial 338/2.12.1997) cuprinde in principal:
Producerea si comercializarea de energie electrica si termica (abur industrial si apa fierbinte) conform contractelor incheiate cu terti (inclusiv distributia de caldura la consumatorii urbani sub forma de apa calda de consum si agent termic pentru incalzire);
Efectuarea de operatiuni comerciale pentru procurarea de combustibili, materiale si piese de schimb pentru productie, reparatii si investitii (inclusiv import);
Efectuarea de transporturi de marfuri si persoane;
Valorificarea prin vanzare catre terti a unor produse secundare, carbune cu granulatie necorespunzatoare sau deseuri recuperate;
Efectuarea de prestatii catre persoane fizice sau juridice: transporturi, servicii specifice domeniului energetic;
Inchirierea de spatii;
Producerea de bunuri prin valorificarea produselor secundare sau de piese de schimb necesare pentru activitatea de reparatii ;
Acordarea de asistenta tehnica pentru utilizatorii de energie electrica si termica in vederea reducerii consumurilor specifice si a optimizarii instalatiilor de utilizare.
In urma extinderii de activitate, din anul 2004, CET Govora isi completeaza gama de activitati cu:
Alte servicii de utilitati publice: apa si apa uzata, iluminat public, etc;
Alte utilitati si produse industriale, cum ar fi distributia de gaze naturale, apa tratata, cenusa de cazan, etc.
 
4.3. Pozitionare geografica
 
Sediul SC CET Govora SA se afla pe Platforma Chimica la 12 km sud de mun. Rm. Valcea
Cota geodezica: 243.5 m fata de nivelul Marii Negre.
 
4.4. Pozitia economica
 
Pozitionarea CET Govora in mijlocul Platformei Chimice a Rm. Valcea, avand acces la resursele energetice si la utilitatile necesare, permite producerea si livrarea de energie electrica si termica consumatorilor industriali din vecinatate si consumatorilor urbani in municipiul Rm Valcea. 
CET Govora produce in cogenerare energie electrica si termica.
Pentru livrarea acestor produse sunt prevazute conducte de racord pe abur si apa fierbinte si dispunem de o statie electrica de conexiuni cu SEN-ul la tensiunbea de 110 kV.
 
4.4.1. Piata locala de energie
CET Govora asigura in prezent necesarul de energie pe piata locala, astfel:
Energie electrica: 650.000 MWhe/an din care livreaza 1-2% pe piata locala; cea mai mare parte din energie este livrata, prin SEN, societatiilor de distributie sau pe piata reglementata de energie electrica. Fizic acesta energie este absorbita de consumatorul invecinat OLTCHIM care are un necesar mediu orar de cca 160 MWe. 
Abur la diverse presiuni (6bar, 13bar si 35 bar): 1.800.000 MWht/an din care 60% pentru OLTCHIM si 40% pentru US Govora;
Apa fierbinte: 350.000 MWht/an din care 97% pentru populatia municipiului Rm Valcea.
 
4.4.2. Dezvoltarea CET Govora se poate fundamenta pe urmatoarea piata extinsa
Energie electrica: asigurarea intregii cantitati de energie cerute de consumatorii de pe platforma industriala adiacenta: 180-200 MWe Cresterea productiei de energie electrica este facilitata de oportunitatea transferului direct catre consumatorii invecinati fara taxe de intrare/iesire din SEN 
Este necesar sa se realizeze programul de generare de “Certificate verzi”-energie electrica produsa din surse regenerabile sau combustibili alternativi.
Abur: Piata de abur pe platforma chimica este stabila la cca 1.800.000 MWht/an; debit mediu 300 t/h. Disponibilul actual de productie al CET Govora este de 480 t/h abur;
-Strategia de dezvoltare a OLTCHIM indica o crestere cu 125% a consumului de abur pina in anul 2010. 
-Strategia US Govora SA definita de cumparatorul potential al sau este de a dubla productia de soda si respectiv de a dubla consumul de abur de la 73 t/h in 2006 pina la 173 t/h in anul 2010.
-Pentru majorarea consumului de abur se poate facilita aparitia unui consumator nou in incinta CET Govora in spatiile existente. O unitate consumatoare este de preferat sa utilizeze cenusa de termocentrala ca subprodus
Apa fierbinte: Ca urmare a contorizarii individuale si a imbunatatirii izolatiilor termice la cladiri se estimeza o reducere a necesarului de caldura urbana la 280.000 MWt/an; Productia de apa fierbinte la CET va scadea si ca urmare a reducerii pierderilor pe retelele de conducte de transport si distributie de la 450.000 MWht/an la 350.000 MWht/an; Pentru compensarea reducerii cu 25% a productiei de AF se poate apela la racordarea la sistemul de temoficare a consumatorilor de pe Platforma Industrial de sud Rm. Valcea (FAVIL, Boromir, etc), a consumatorilor din zona de nord a orasului (Spitalul judetean si Platforma induastriala Nord) si a altor consumatori urbani prin racordarea la sistemul de termofiucare a consumatorilor din blocuri ANL, CT Cazanesti si zona Ugira- Vladesti. 
 
4.4.3. Dezvoltarea activitatii 
SC CET Govora SA poate sa aiba in vedere urmatoarele:
Preluarea in concesiune si dezvoltarea distributiei de servicii publice in Olanesti si Calimanesti; Aceste servicii sunt concesionate pentru 25 ani
Preluarea in concesiune a distributiei de servicii publice in alte orase apropiate;
Utilizarea de resurse energetice alternative in unitati separate sau prin coincinerare cu carbunele;
 
4.5. Licente detinute de CET Govora
 
Licente ANRE:
Producere de energie electrica;
Furnizare de energie electrica;
Productie de energie termica;
Transport de energie termica;
Distributie de energie termica;
Furnizare de energie termica.
 
Licente ANRSC:
Distributie de apa potabila.
 
Licente ANRGN:
Distributie gaze naturale;
Statut de consumator eligibil de gaze naturale.
 
4.6. Certificari ISO
 
CET Govora are implementat si certificat inca din anul 2003, si recertificat in anul 2006 Sistemul de management al calitatii conform ISO 9001/2001. Principiul care sta la baza SMQ la CET Govora este “Abordare bazata pe proces” si interactiunea proceselor identificabile conform matricei proceselor. 
Conducerea CET Govora a decis dezvoltarea unui sistem de management orientat catre TQM in cadrul organizatiei. Din acest motiv, in etapa actuala are loc imbunatatirea performantelor sistemului de management al calitatii, in concordanta cu dezvoltarea unui sistem de management de mediu, certificat ISO 14001 in anul 2006 si integrarea acestuia in sistemul calitatii. 
Certificarea ISO 14000 s-a realizat in septembrie 2006.
 
4.7. Organizare si resurse umane
 
SC CET Govora are o structura organizatorica piramidala pe 7 directii si cuprinde 1560 angajati.
 
4.8. Patrimoniu
 
SC CET Govora se afla 100% in domeniul prival al Consiliului Judetean Valcea.
Prin contract de concesiune pentru 25 ani detine in operare :
de la Consiliul Local Rm. Valcea pana in 2026 sistemul de distributie centralizata a caldurii in mun. Rm Valcea;
de la Consiliilel Locale Olanesti si Calimanesti pentru 25 ani sistemul de distributie centralizata a caldurii si apa-canal.

OBIECTIVELE GENERALE DE DEZVOLTARE

5.1. Performante

Anul 2008 reprezinta anul de cotitura in evolutia tehnico-economica a CET Govora:

Integrarea europeana a Romaniei in 2007 impune respectarea unor reglementari noi; Comisia europeana va impune din anul 2008 cerinte minime obligatorii de eficienta pentru capacitati noi de productie mai mici de 20MW si pentru toate capacitatile de productie mai mari; 
Aparitia Strategiilor nationale post-aderare si energetice;
Reaspectarea Planului de Actiune din Autorizatia Integrata de Mediu care are termen de analiza din Planul de conformare national in octombrie 2007- Termen care la care CET Govora trebuie sa confirme pasi concreti, dovediti, in indeplinirea obligatiilor din legislatia de mediu;
Deschiderea pietelor de credite de mediu (gaze cu efect de sera) etapa 1-in anul 2007 si in etapa a 2-a-perioada 2008-2012;
Deschiderea 100% pietei de energie electrica si accesul liber la retelele de transport energie termica;
Dezvoltarea pietei de biocombustibil si combustibili alternativi;
Se prevede o criza de energie electrica in Romania ca urmare a ritmului de crestere economica de 8% pe an si a inchiderii unor capacitati de productie de energie elctrica neperformante; Cresterea pretului energiei electrice pentru consumatorii de pe platforma poate genera reducerea productiei acestora;
Capacitatea de depozitare a cenusii in depozitele aflate in exploatare va fi fost epuizata in lipsa unor sisteme alternative de evacuare si utilizare a cenusii;
Salaraul mediu lunar prognozat in Programul national este de 500 EUR/luna pe care societatea trebuie sa-l poata acorda;
Livrarea de energie termica sub forma de apa fierbinta v-a atinge minimul ca urmere a contorizarii individuale si a reducerii pierderilor.
 
5.2. Termene
 
Definim urmatoarele termene:
2006-2008 Strategia pe termen scurt: program de eficientizare a instalatiilor existente; Extindere activitate in sectorul utilitatilor publice.
2008-2012 Strategia pe termen mediu: retehnologizarea rapida a instalatiilor de baza si restructurarea productiei la CET Govora in scopul majorarii productiei de energie electrica; Eficientizarea activitatii in sectorul utilitatilor publice si de termoficare
2013-2026 Strategia pe termen lung: Extindere activitate - extindere piata de utilitati publice si activitati industriale conexe.
 
5.3. Obiective economice
 
Consolidarea pietei locale de energie termica sub forma de abur - asigurare 100% din necesar inclusiv pe toata perioada de retehnologizare ; 
Extinderea pietei de abur prin crearea de activitati industriale consumatoare de abur in incinta SC CET Govora SA;
Acoperirea 100% a necesarului de energie electrica pentru consumatorii din apropierea CET Govora;
Consolidarea pietei de energie termica urbana in mun. Rm. Valcea - asigurare 95% din necesar;
Extinderea activitatii pe piata serviciilor publice in regiune.
 
5.4. Obiective tehnice pentru anul 2012
 
5.4.1. Sectorul utilitatilor industriale
Functionarea automata a cazanelor cu randamente de peste 87%;
Randament net global pe centrala mai mare de 60%;
Consum tehnologic intern de energie mai mic de 15% din productia de energie electrica;
Disponibilitate in timp a centralei peste 97%;
Incadrarea emisiilor la cos in limitele impusa de HG541/2003,: NOx=400mg/mc, pulberi=50mg/mc la SOx=400mg/mc, pentru IMA 3 in 2011 si pentru IMA2 in 2013
In cadrul proiectelor de ecologizare se vor impune normele europene : NOx=200mg/mc, pulberi=20mg/mc la SOx=200mg/mc
Realizarea unui nou depozit de cenusa ecologic si inchiderea ecologica a actualului depozit;
Utilizarea ca materie prima secundara a cenusii de cazan in proportie de peste 10%.
 
5.4.2. Sectorul de termoficare a mun. Rm. Valcea
Pierderi caldura in retele de transport apa fierbinte mai mici de 5%;
Pierderi caldura in retele de distributie mai mici de 10%;
Pierderi de masa in intreg sistemul mai mici de 0.5%;
Automatizare completa a PT-urilor;
Disponibilitate in timp a sistemului de termoficare peste 97%.
 
5.4.3. Sectorul utilitatilor publice
Utilizarea de resurse energetice neconventionale si regenerabile >50% din necesarul de caldura in orasele noi preluate;
Alocarea a minim 2 servicii in fiecare localitate.
 
5.4.4. Sectorul activitatilor industriale adiacente
Utilizarea cenusii de termocentrala in sectorul de materiale de constructii.
 
5.5. Obiective manageriale
 
5.5.1. Strategia pe termen scurt 2007-2008
Realizarea “Strategiei Generale de dezvoltare a CET Govora” si a Strategiilor sectoriale;
Realizarea Studiilor de prefezabilitate si a Studiilor de fezabilitate pentru retehnologizarea si dezvoltarea CET Govora;
Contractare Consultanta Generala pentru realizarea Proiectului Tehnic General, a Proiectului de Mediu si a Proiectului de Personal pentru retehnologizarea si dezvoltarea CET Govora precum si a Raportului de finantare si pentru realizarea investitiilor in perioada 2008-2012;
Contractarea Consultantei Financiare pentru finantarea proiectului;
Organizarea Compartimentului de proiect al CET Govora pentru realizarea investitiilor in perioada 2008-2012 si punerea in functiune a instalatiilor si echipamentelor;
Realizarea si sustinerea documentatiilor pentru accesul la sursele de finantare nerambusrsabile: Programe Operationale Sectoriale; Programul Termoficare 2006-2009; Fonduri de eficienta energetica, Parteneriate;
Realizarea Studiilor SPF si SF pentru proiectele cuprinse in proiectul tehnic general: Turbine noi, Retehnologizare cazane pe carbune, Desulfurare gaze de ardere la cazanele pe carbune, noul depozit de cenusa, Sistemul intern de termoficare , Sistemul de livrare abur industrial, etc;
Extinderea activitatii in sectorul Utilitatilor Industriale si a alte activitati adiacente;
Reorganizarea administrativa si functionala a SC CET Govora SA. 
 
5.5.2. Strategia pe termen mediu 2008-2012
Realizarea Programului de investitii pentru retehnologizarea si dezvoltarea CET Govora in conformitate cu Proiectul tehnic General si Punerea in functiune a instalatiilor;
Functionarea CET Govora si asigurarea necesarului de energie termica
Organizarea gestiunii economice a CET Govora pe baza centrelor de cost profit;
Parteneriat pentru realizarea de activitati industriale adiacente;
Implicarea capitalului privat pentru realizarea de investitii.
 
5.5.3. Strategia pe termen lung 2012-2026
Dezvoltarea de activitati industriale adiacente;
Dezvoltarea sectorului de servicii publice locale;
Dezvoltarea de capacitati de productie energetice pe baza de surse regenerabile de energie;
Crearea unui sector de inginerie si consultanta in sectorul serviciilor publice.

SURSE DE FINANTARE

6.1. Fonduri nerambursabile

Fondurile in domeniul energiei si serviciilor publice se acorda conform Strategiei agregate a serviciilor publice si in baza unor Proiecte de modernizare - retehnologizare care sunt aprobate de Consiliile Locale si se monitorizeaza de MAI.
Sunt accesibile:
Fonduri provenite din transformarea in investitii a subventiilor alocate populatiei pentru incalzire pana in anul 2009 - conform Strategiei de Temoficare;
Fonduri UE nerambursabile din Programul Operational Sectorial-Cresterea Competitivitatii Economice;
Fonduri UE nerambursabile din Programul Operational Sectorial-Protejarea si Imbunatatirea Mediului;
Finantarea proiectelor reducere a emisiilor poluante din Fondul de Mediu;
 
6.2. Credite de mediu- Drepturi de emisii gaze cu efect de sera- echivalent CO2
 
Creditele de mediu reprezinta permisia de emisii de CO2 in atmosfera acordata unui cumparator de catre un vinzator care reduce cantitatea respectiva ca urmare a eficientizarii conversiei de enrgie realizata si demonstrata prin masuratori in perioada 2008-2012.
 
Obtinerea fondurilor de investitii pentru realizarea de modernizari si cresterea eficientei de conversie a energiei se bazeaza pe acordurile semnate de Romania cu tari din UE: Austria, Olanda, Spania, etc. In urma acestor aocrduri statul roman garanteaza contractele bilaterale cu credite de mediu in baza reducerii emisiilor in atmosfara obtinute fata de anul 1989 ca urmare a diminuarii productiei industriale.
 
Pretul estimat pentru fiecare tona de echivalent CO2 economisita si comercializata este de: 18 EUR pentru comercializarea directa prin bursa UE de credite CO2.
 
Actiuni necesare pentru accesarea acestor fonduri:
Contract de vanzare credite de mediu;
Garantarea de catre Guvernul Romaniei din rezerva de reducere CO2 fata de anul 1989 a reducerii prognozate;
Inregistrarea la Registrul de urmariere emisii de gaze cu efect de sera gestionat de Ministerul Mediului – prognozat sa intre in operare Septembrie 2006
Contract de monitorizare emisii;
Reducere emisii poluante CO2, prin modernizari: cresterea randamentului de conversie, realizarea de instalatii pentru producerea de energie pe baza de resurse energetice regenerabile (hidro, geotermale, biomasa. etc.).
 
Banca ABN-Amro, Fondul de investitii a Bancii mondiale – IFC si Carbon Capital Credit au dezvoltat mecanisme de comercializare a acestor drepturi de emisii.
 
CET Govora are in vedere apelarea la aceste resurse numai in conditiile in care necesitatile proprii de dezvoltare nu vor fi afectate de pierderea prin vinzare a dreptului de emisii de CO2.
 
Avem in vedere ca programul de dezvoltare a productiei de energie necesita un consum suplimentar de energie cu emisii asociate de CO2
 
6.3. Parteneriat Public Privat
 
SC CET Govora SA se poate asocia cu alti parteneri pentru: 
Plata in avans a energiei livrate;
Aditie de capital;
Aditie de capital prin investitii directe in echipamente;
Parteneriat Public Privat-Companie de proiect pentru realizare de societati mixte.
Aceste forme de parteneriate au in vedere dezvoltarea de proiecte comune sau cresterea eficientei economice
 
6.4. Credite acordate de banci
 
Toate bancile mari acorda credite pentru investitii in domeniul energie pe baza de proiecte eficiente.
Creditele pentru investitii se pot acorda pe o perioada de 20 ani cu gratie pe perioada de realizare a investitiei.
- Dobinda in RON este de 13%: BUBOR+(3-4%);
- Dobinda in EUR este de 2.5-5%: BUBOR+(1.5-2%).
 
6.5. Fonduri speciale
 
- Fonduri gestionate de ARCE - Agentia Romana de Conservare a Energiei;
- Fonduri constituite cu FREE - Fondul Roman de Eficienta Energetica.

STRATEGIA SECTORULUI DE UTILITATI INDUSTRIALE CET GOVORA

Sectorul Utilitatilor industriale cuprinde cea mai mare parte din activitatea SC CET Govora SA si reprezinta productia si livrarea de energie electrica si termica si apa tratata-agenti termici purtatori.

Acest sector realizeaza in prezent 93% din veniturile societatii.
Prin cresterea productiei de energie electrica la acoperirea pietei locale acesta pondere se majoreaza la peste 95%.
 
7.1. Facilitati disponibile
 
Cale ferata si facilitatile necesare descarcarii manipularii a cel putin 3 milioane t carbune annual;
Capacitati de stocare preparare si depozitare a 550.000 t carbune;
Cale ferata si facilitatile necesare depozitarii a 10.000 mc pacura;
Doua surse de alimentare cu 1800 mc/h apa industriala din raul Olt si cu capacitati de tratare chimica a 1200 mc/h;
Doua conducte de alimentare cu 1200mc/h apa potabila din sursa Lotru – Bradisor;
Alimentare cu gaze naturale si statie de reglare masura in incinta pentru 75.000 mc/h la 0.5 – 1 bar. Distanta fata de reteaua transport gaze naturale la 24 bar de 1 km permite racordarea directa a CET Govora;
Statie electrica de 110 kV pentru legatura cu Sistemul Energetic National si OLTCHIM SA.
 
7.2. Starea echipamentelor energetice din CET Govora
 
Proiectarea si realizarea CET Govora a inceput in din anii '50, in etape succesive –et 0, et I, et II si et III - odata cu dezvoltarea Platformei Chimice Rm. Valcea:
 
Etapa "0" - pusa in functiune in din 1958 - 1959 – a fost dezafectata;
Etapa a I-a - pusa in functiune in anii 1969 - 1970 reprezentind doua grupuri de 50 MW pe gaz metan este casata si partial dezmembrata pentru a fi reutilizate unele echipamente;
 
7.3. Echipamente aflate in functiune
 
Etapa a II-a - pusa in functiune in anii 1973 - 1976, compusa din doua cazane de 420 t/h la 140 bar si 530 grd C pe gaze naturale sau pe pacura si doua turbine de 50 MW cu condensatie si doua prize reglabile (10¸16 bar si 0,5¸2,5 bar);
Etapa a III-a - extinderea pe carbune a CET Govora - pusa in functiune intre 1986 si 1993, formata din 3 cazane pe lignit de 420 t/h la 140 bar si 530 grd C si doua turbine de 50 MW cu contrapresiune la 1,2 bar si priza reglabila (10¸16) bar.
Cele 5 cazane si 4 turbine disponibile in prezent, functionind pe bara colectoare cu o capacitate de productie de 2.100 t/ h abur viu la 140 ata si o putere electrica de 200 MW, pot livra in cogenerare 485 t/h abur industrial si 270 Gcal/h apa fierbinte.
Echipamentele de baza ale CET Govora, cazanele si turbinele sunt in stare avansata de uzura fizica si morala, 
Sunt elemente de instalatie aflate la limita duratei de viata, sau care impun functionarea cu parametrii scazuti (exemplu: conductele de abur viu de la grupul 5, reteaua tur de termoficare urbana, etc). Functionarea cazanelor pe carbune este limitata la temperatura de 530 °C fata de proiectul initial de 550°C
 
7.4. Analiza S.W.O.T.
 
7.4.1. Puncte tari:
Licente de produce si furnizare servici energetice, gaze naturale si utilitati publice;
Piata importanta si stabila de energie termica sub forma abur industrial; Conducte de racord - abur si condensat - cu toti consumatorii din zona;
Piata stabila de energie termica urbana, CET Govora detine reteaua de agent termic primar; gradul de debransare al consumatorilor < 8% se compenseaza cu noi bransari;
Poate procesa orice tip de combustibil clasic si are capacitati importante de stocare carbune si pacura precum si o capacitate de preluare importanta de gaze naturale;
Structura tehnologica de cogenerare;
Facilitati de conectare cu consumatorii si furnizorii relativ bune desi depasite tehnologic: Conexiune proprie la 110 kV cu sistemul energetic national; Acesta statie electrica face parte din sistemul de racord electric a SC Olthim;
Acces la utilitati: apa din riul Olt, canalizare tehnologhica si menajera, 
Acces prin conducte la diversi reactivi chimici (acizi, var, lesie de soda) si hidrogen, oxigen
Drumuri de acces si cale ferata in incinta;
Calificare relativ buna a fortei de munca;
Deschiderea echipei manageriale catre restructurare si adaptare rapida la noile conditii;
Fiind un factor de progres si initiator de actiuni in domeniu (initiator Cogen, etc) CET Govora detine un anumit capital de credibilitate.
 
7.4.2. Puncte slabe:
Ponderea energiei electrice este prea mica in cifra de afaceri <40%; Coeficientul de cogenerare 24% energie electrica din total livrare de energie;
Emisiile poluante SOx sunt mai mari fata normele in vigoare;
Epuizarea duratei de viata pentru instalatii energetice importante: conductele de abur viu la grupul nr 5,
Uzura fizica avansata a circuitelor de apa de racire
 
7.4.3. Oportunitati:
Piata locala de energie electrica mai mare cu 100-120 MW fata de puterea electrica medie actuala a CET Govora; in acelas timp exista spatiul necesar si este creata sursa rece pentru o turbina de 80 MW in condensatie;
Trecerea US Govora in proprietatea unei firme puternice de productie de soda si programul de crestere cu 130% a productiei in urmatorii 5 ani;
Evolutia spre o companie lider regional in domeniul serviciilor publice locale;
Detine spatii si poate furniza utilitati ce pot fi baza dezvoltarii in sectoare industriale adiacente;
CET Govora este consumator eligibil de gaze naturale; Distanta mica fata de conducta de transport gaze naturale de inalta presiune;
 
7.4.4. Amenintari:
Cu structura tehnologica actuala eficienta energetica a CET Govora nu poate creste si singura masura de redresare economica este cresterea preturilor la produsele de baza;
Presiunile dificultatilor financiare vor accentua tendinta de decapiatalizare a firmei;
In anul 2007 se va elimina subventia in industria carbunelui din Romania; Pretul la lignit nu poate scadea la un nivel care sa-l aduca in zona de competitivitate;
Capacitatea furnizorului de lignit este limitata si CET Govora nu poate dezvolta noi capacitati pe aceasta resursa energetica;
SC OLTCHIM SA, cel mai important consumator, are forta de a realiza propria capacitate bazata pe tehnologia de cogenerare in centrale cu ciclu combinat gaze-abur si sa devina independent energetic in maxim un an; Se poate asocia pentru un asemenea proiect cu un furnizor de echipamente.
Modernizarea instalatiilor in zona distributiei de caldura urbana combinata cu liberalizarea accesului la retelele termice permite aparitia unei centrale in cogenerare la periferia orasului Rm. Valcea;
Epuizarea capacitatii de depozitare a cenusii in anul 2008;
Oprirea cazanelor pe carbune in anul 2012 si respectiv 2013 ca urmare a neindeplinirii normelor privind concentratiile maxime admise din Legislatia aplicabila IMA in gazele de ardere (prin retragerea Acordului si sau Autorizatiei de mediu) sau a falimentului ca urmare a internalizarii costurilor de mediu (taxe de mediu pe emisii poluante);
Lipsa unei politici de crestere a competitivitatii manageriale la nivelul firmei si al succesiunii manageriale poate conduce in termen mediu la o acuta criza manageriala.
 
7.5. Identificarea solutiilor tehnice si tehnologice
 
In cursul anilor 2005 si 2006 au fost intocmite: “Studiul de prefezabilitate si de fezabilitate pentru retehnologizarea si dezvoltarea Centralei Electrice de Termoficare Govora”
Studiul a fost intocmit de MVV Energie AG- MVV Consulting din Mannheim Germania.
Consultantul a efectuat o analiza a pietei locale de energie, a pietei de resurse energetice disponibile, a starii tehnologice a CET Govora si a posibilitatilor de dezvoltare durabila pentru functionarea pe urmatorii 20 de ani.
Orientarea strategica avuta in vedere ca urmare a analizei pietei de enegie a fost: CET Govora va asigura 100% necesarul de energie electrica si termica pentru platforma chimica si energia termica necesara sistemului de termoficare a mun. Rm Valcea.
Varianta aleasa si aprobata in sedinta publica de Consiliul Judetean Valcea in calitate de proprietar este “Retehnologizarea unui cazan pentru functionarea pe huila si reabilitare a doua cazane pentru functionarea pe lignit precum si utilizarea de resurse energetice regenerabile si alternative si instalarea de noi turbine cu abur”.
 
7.5.1. Concluziile consultantului pentru dezvoltarea CET Govora
“Concluzia generala care se desprinde din acest studiu este aceea ca CET Govora are sanse reale sa se dezvolte si sa-si consolideze pozitia pe piata. Este important ca deciziile care se vor lua pe baza acestui studiu sa se bazeze pe criterii obiective, cum ar fi aspectele economice ale unei investitii strategice si reglementarile legate de mediul inconjurator ce trebuie indeplinite intr-un viitor apropiat.
 
Concluzii si Recomandari
 
Pentru aprovizionarea cu carbune, lignitul din sursa locala prezinta avantajul unei distante de transport foarte mici si CET Govora are experienta utilizarii acestui tip de carbune. Se recomanda de asemenea investigarea unor oportunitati pentru o posibila valorificare a cenusei si a gipsului pentru industria de constructii. Eventualele investitii necesare pentru tratarea acestor produse trebuie evaluate pe principii de eficienta investitiei – calcul de parametri economici. Primele activitati cu care se va incepe implementarea proiectului sa fie reconversia pentru functionarea pe huila a cazanului C7 si demararea proiectelor de ecologizare. CET Govora ar trebui sa continue prin a cauta surse de co-finantare a proiectului pentru implementarea proiectului
 
7.6. Strategia pe termen scurt 2006-2007
 
7.6.1. Obiectul strategiei
Noiembrie 2006 – Avizarea in Consiliul Judetean a Studiului de fezabilitate pentru retehnologizarea si dezvoltarea CET Govora;
Mai 2007 – Contractarea Consultantei tehnice generale -etapa 1-pentru intocmirea Raportului de Finantare si realizarea lucrarilor de investitii-Licitatie restrinsa ;
Septembrie 2007 – Realizarea Proiectului tehnic general, a Proiectului de mediu si Proiectului de personal pentru CET Govora retehnologizata ; Intocmirea Raportului de finantare ;
Ulterior Conractarea Consultantei de finantare pentru realizarea documentatiilor pentru accesul la surse de finantare nerambursabile si la credite ;
Incheierea unui Parteneriat Public Privat pentru cofinantarea investitiilor ;
Realizarea urmatoarelor lucrari :
Punerea in functiune a turbinelor in contrapresiune TA8 140/34 bar si TA9 13/6 bar ;
Reabilitarea turnului de racire nr 1 ;
Statie de pompe noi si retele noi apa de racire ;
Colectare in stare uscata a cenusii si producerea slamului dens ;
Depozite noi de cenusa-slam dens- in comuna Mihaesti si la cariera Panga Berbesti ;
Retehnologizare instalatie de producere agent termic primar pentru termoficare urbana ;
Retehnologizare electrofiltre cazan C6 ;
Reabilitate circuite secundare distributie energie termica urbana.
Solutiile adoptate pe termen scurt sunt absolut necesare pentru functionarea in siguranta a centralei si ameliorarea performantelor sale economice si se inscriu in oricare din variantele de dezvoltare a CET Govora pe termen mediu si lung.
Sunt necesare investitii mari din surse atrase; Sumele alocate de guvern pentru programe de eficienta energetica-subventia reinvestita in baza OUG 48/2004 se vor aloca cu prioritate acestor proiecte.
 
7.6.2. Evaluare personal
Pe termen scurt nu sunt prezazute reduceri de personal.
In vederea alinierii la cerintele legislatiei actuale si pentru pregatirea in vederea indeplinirii programului de retehnoloogizare si dezvoltare se vor realiza urmatoarele :
 
Crearea Serviciului de Achizitii Publice ;
Crearea Compartimentului de Mediu ;
Crearea unui compartiment pentru « Manegement energetic general si de piata » pentru adaptarea functionarii CET Govora la pietele de combustibili clasici si alternativi, la piata de electricitate si de energie termica, la piata de CO2 si de certificate verzi.
 
7.7. Strategia pe termen mediu- anul 2008-2012
 
7.7.1. Obiectul strategiei pe termen mediu
Aceasta perioada este determinanta pentru situatia viitoare a CET Govora din considerentele aratate in ceea ce priveste anul 2008 si limitele de incadrare in limitele emisiilor poluante in anul 2011 (IMA3) si 2013 (IMA2).
Obiectul strategiei pe termen mediu este definirea configutatiei CET Govora din punct de vedere tehnologic si functional precum si intocmirea graficului de actiuni necesare atingerii configuratiei CET Govora 2012.
 
7.7.2. Identificarea cerintelor
Cerinte economice:
Profit net >8%;
Salariu mediu brut 500-700 EUR/luna in 2008;
 
Cerinte comerciale:
Asigurarea 100% a necesarului pe piata locala de energie termica si electrica;
Posibilitatea alimentarii unui nou consumator de abur industrial;
Continuitate in alimentare cu energie >97%;
Sa nu depindem de o singura resursa energetica; pastrarea capacitatilor de stocare resurse energetice
 
Cerinte de mediu:
Incadrarea in limitele Legii 541/2003 a emisiilor la cos: SOx=400mg/mc, Nox=400mg/mc, pulberi=50mg/mc la termenele stabilite prin lege;
Realizarea unui nou depozit ecologic de cenusa si produse de desulfurare;
Realizarea solutiilor de depozitare de cenusa in carierele de carbune epuizate;
Recuperarea a 120000 mc cenusa in stare uscata pentru utilizarea sa in industria cimentului sau ca subprodus;
Realizarea necesarului de certificate verzi pentru furnizarea intregii cantitati de energie electrica livrata;
Monitorizare on line a emisiilor gazoase la cos;
Bilant pozitiv pe piata de certificate CO2;
 
Cerinte tehnologice:
Randament cazan pe huila >90%, randament cazane pe lignit >85%; functionare automata a acestora;
Randament net global al CET Govora>60%;
Consum tehnologic intern de energie <10%;
Disponibilitate in timp a centralei >97%;
Incadrarea emisiilor de noxe la cos in limitele impusa de HG541/2003, in anul 2011 si 2013;
Utilizarea ca produs a cenusii de cazan ;
 
Cerinte sociale :
Pastrarea numarului de locuri de munca in activitatea de expoatare, in 2012 in raport de minim 75% din numarul actual ;
Posibilitatea de functionare a CET Govora dupa anul 2012-dezvoltarea durabila.
 
7.7.3. Identificarea solutiilor tehnologice
Configuratia schemei normale de functionare in anul 2008 este (anexa 7.7.a).:
doua cazane pe lignit, doua sau trei turbine de 50 MW in functiune-in acesta variante se acopera piata de energie din 2006 a CET Govora,
un grup nou pe huila (cazanul nr 7 retehnologizat si o turbina noua de 120 MW-TA7) pentru asigurarea necesarului de energie electrica pe Platforma Chimica; Solutia pentru TA7 poate fi o turbina in condensatie cu priza reglabila sau doua turbine independente.
Cazanele pe hidrocarburi sunt numai o solutie de avarie pentru maxim 250 ore functionare/an;
Un nou depozit de cenusa realizat in perioada 2006-2008;
Instalatiile de desulfurare a gazelor de ardere se vor realiza in anul 2011 (IMA 3) si respectiv 2013 (IMA 2);
Preturi estimate la combustibili in centrala: Gaze naturale = 250 EUR/1000mc; Pacura = 280 UER/t; Lignit la 1850 kcal/kg = 17 EUR/t, Huila la 6200 kcal/kg = 60 EUR/t
 
7.7.4. Program de lucrari
In anul 2007:
Elaborare: Strategie generala a SC CET Govora si Strategiile sectoriale CET Govora ; Aceste strategii se vor reface si se vor aproba annual ;
Elaborarea Strategiilor Sectoarelor de activitate in concordanta cu Strategia Generala ;
Efectuarea lucrarilor de eficientizare si izolarea instalatiilor scoase din functiune;
Contractarea Consultantei generate si Constituirea Compartimentului de dezvoltare a CET Govora ;
Elaborare Studii de fezabilitate, Caiete de sarcini si Proiecte tehnice pentru investitiile programate in 2007-2008;
Finalizarea lucrarilor pentru urmatoarelor proiecte :
Monitorizare emisii poluante la cosul de fum aferent IMA 2 si IMA3 (termen 31.01.2007) ;
Montare de sisteme de contorizare abur la punctul de livrare OLTCHIM ;
Montare turbina in contrapresiune 13/6 bar – de cca 4.2 MW cu finalizare in anul 2007;
Montarea turbina in contrapresiune 140/35 bar - de cca 6.8 MW cu finalizare in anul 2007;
Demarare licitatii si contractarea lucrarilor pentru realizarea urmatorele proiecte :
Montare de sisteme cde contorizare abur la US Govora si apa fierbinte la gardul CET Govora ; sistem de dispecerizare si monitorizare on-line, Aplicatie informatica of-line pentru prognoza pe termen scurt si lung si optimizarea productiei de energie;
Demarare retehnologizare turn de racire nr 1 ;
Retehnologizare electrofiltre cazan C6 ; Termen de finalizare 2010 odata cu retehnologizarea cazanulu;
Retehnologizare sistem intern de producere apa fierbinte ; Termen de finalizare 2010 odata cu reabilitare turbine DKUL 50;
Schimbarea sistemului de transport apa fierbinte de la CET Govora pina la intrarea in oras prin realizarea unei noi conducte tur Dn 800, a unei conducte de vara Dn 500 si alte lucrari de imbunatatire a hidraulicitatii sistemului-lucrare de amploare cu finalizare in 2012 ; (In anul 2007: Inlocuirea partiala a conductei de apa fierbinte tur pe o distanta cumulata de cca 2 km );
Inlocuirea a 85% din sistemul secundar de furnizare caldura si apa calda in Rm Valcea- lucrare esalonata pina in 2011 ;
 
In anul 2008 :
Inlocuirea cu conducte preizolate a retelelor secundare la PT; Lucrarile se vor continua pina in 2012 ;
Modernizare si adaptare depozit de carbune si benzi transportoare de carbune pentru crearea de amestecuri pentru imbunatatire calitate carbune;
Evacuare de carbune la mina Panga-EM Berbesti ;
Demararea procedurilor de realizare a unui nou depozit de cenusa - Finalizare in anul 2008 ;
Realizare instalatii de coincinerare de cocs petriolier la cazanele pe carbune
Realizarea instalatiilor pentru amestecul de carbune superior pentru imbunatatirea calitatii lignitului.
Inlocuire pompe de termoficare cu pompe cu turatie variabila ;
Punere in functiune depozit cenusa
Instalatie de turbine cu gaze pe hidrogen ;
Reabilitarea turnului de racire nr 1
 
In anul 2009 :
Retehnologizarea cazanului C7 pentru functionarea pe huila;
Finalizare investitie turbina noua de 120 MW -TA7 sau echivalent;
Reabilitarea turnului de racire nr 2 si realizarea unei statii de pompare apa de racire ;
Retehnologizare statie chimica de preparare apa demineralizata si de neutralizare ape evacuate.
Dezafectarea turbinelor 1 si 2 care sunt casate..
 
In anul 2010 :
Reabilitate cazan nr 6 ;
Reabilitare Turbina nr 5 ; montare boiler aferent de 1,2 bar cu placi ;
Reabilitarea turnului de racire nr 2 ;
 
In anul 2011 :
Instalatie de desulfurare cazan nr 7 ;
Reabilitare cazan nr 5 si Inlocuire conducte de abur viu la grupul nr 5 ;
Reabilitare Turbina nr 6 ; montare boiler aferent de 1,2 bar cu placi ;
Realizarea unui depozit de slam dens pe depozitul de cenusa Galicea sau Inchirdere ecologica a depozitului de cenusa actual.- funalizare 2012 ;
Dezafectarea turbinelor nr 3 si 4.
 
In anul 2010 :
Instalatie de desulfurare gaze de ardere IMA3 ; finalizare dec 2011
Dezafectare cazan nr 3 ;
Inlocuire compresoare de aer ;
Dotare actionari pompe cu instalatii cu turatie variabila - Finalizare 2012 ;
 
In anul 2011 :
Instalatie de desulfurare cazan nr 6 ;
Retehnologizare statie de producere apa de ados in termoficare si pretratare apa bruta ;
 
In anul 2012 :
Instalatie de desulfurare cazan nr 5;
Instalatie de desulfurare gaze de ardere IMA2 ; finalizare dec 2013
Finalizarea Sistemului central de comanda si control integrat.
 
7.7.5. Evaluare personal
Ca urmare a realizarii proiectului intreaga linie de alimentare cu combustibil (aprovizionare, descarcare, depozitare, umplere buncari) isi va reduce activitatea. Se reduce corespunzator activitatea din depozitul de cenusa. 
In anul 2012 se estimeazaza reducerea cu 25% a personalului de exploatare .
In perioada realizarii modernizarilor 2008-2012 se va majora activitatea in activitatea de dezvoltare si de investitii si se vor realiza instruiri de personal in vederea exploatarii noilor echipamente. energetice si pentru activitatile adiacente.
 
7.7.6. Evaluare impactului in relatiile cu clientii
Solutia propusa produce efecte pozitive in relatia cu clientii ca urmare a cresterii sigurantei de functionare, maririi capacitatii de productie de electricitate la nivelul pietei locale, mentinerea unor preturi competitive si cresterea calitatii serviciilor furnizate.
 
7.8. Strategia pe termen lung 2013-2026
 
Evolutia centralei CET Govora dupa anul 2012:
 
Extinderea sistemului de termoficare primar pina in zonele rezidentiale aflate in dezvoltare;
Aparitia unui nou consumator industrial de abur in incinta CET de cca 80-100t/h;
Realizarea de instalatii catalitice pentru scaderea NOx la 200mg/Nm3 in anul 2016;
Alte dezvoltari in sectorul serviciilor prin dezvoltarea activitatii de inginerie si consultanta.

STRATEGIA SECTORULUI ACTIVITATILOR ADIACENTE

CET Govora dispune de resurse materiale si capacitatea manageriala pentru a dezvolta in incinta centralei sau in alte spatii pe care le gestioneaza activitati comerciale, de preferinta industriale. 

10.1. Obiectivele si scopul strategiei sectorului de activitati adiacente
 
Cresterea consumului de abur industrial furnizat de CET Govora in special in perioada de vara;
Utilizarea eficienta a spatiilor, terenurilor si facilitatilor din incinta CET Govora;
Crearea de noi locuri de munca;
Utilizarea eficienta a cenusii de termocentrala;
Imbunatatirea eficientei economice a CET Govora.
 
10.2. Termene
 
2008-2012 – Strategia pe termen mediu: Plan de afaceri pentru construirea unei fabrici consumatoare de abur, Utilizarea cenusii de termocentrala- min 100000 mc/an;
2020 – Strategia pe termen lung: Planuri de afaceri pentru celelalte locatii – Slatina, Rm Valcea. Olanesti, Calimanesti.
 
10.3. Oportunitati de afaceri
 
CET Govora dispune de utilitatile necesare si de spatii in incinta pentru desfasurarea de activitati industriale de preferinta consumatoare de abur: industria chimica, industria materialelor de constructi, etc;
Cenusa de termocentrala prezinta calitati cimentoide si in stare uscata se poate utiliza in diverse forme ca material de constructie;
Proiectul de racordare la conducta de transport gaze naturale include si varianta alimentarii consumatorilor: Oltchim si US Govora.
 
10.4. Strategia pe termen scurt 2006-2007
 
Realizarea rolului de actionar majoritar la US Govora;
Publicarea intentiilor de planuri de afaceri pentru atragerea de oferte de colaborare in domeniul productiei in incinta CET Govora si incintele Slatina;
Explorarea ofertelor de colaborare: Fabrica de caramizi BCA cu cenusa uscata sau din depozit, Fabrica de agregate usoare pentru betoane din cenusa, Fabrica de reciclat cauciuc.
 
10.5. Strategia pe termen mediu 2006-2008
 
Reabilitarea calcinatorului cu abur, DKT, la US Govora ceea ce poate creste consumul USG de abur cu 25%;
Realizarea Statiei proprii de reducere reglare si racordarea la reteua de transport gaze naturale; Furnizarea de gaze naturale;
Realizarea unei fabrici consumatoare de abur in incinta CET Govora in parteneriat privat;
Realizarea unei fabrici de agregate din cenusa de termocentrala;
Aducerea personalului in incinta operativa si Inchirierea spatiilor din cladirea PRAM-AMC;
Realizarea de activitati industriale sau comerciale in spatiile detinute la Slatina.
 
10.6. Strategia pe termen lung 2012-2026
 
Extinderea activitatii in regiune si in sfera serviciilor bazat pe experienta manageriala in domeniul energetic si al serviciilor publice.
 
Vizitatori - 91077
Accesari   - 330168