RomanaEnglezaGermana
Legislatie protectia mediului SC Cet Govora SA Valcea

Guvernul României 

Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 din 22.12.2005 


Publicat in Monitorul Oficial, partea I nr. 1196din 30.12.2005 privind protectia mediului.

Completata si modificata de  OUG 114/2007 si OUG 164/2008

 
Ordin nr 833/2005 din 13.09.2005 

Pentru aprobarea programului mational de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot su pulberi provenite din instalatiile mari de ardere.

MO 888/04.10.2005

 


Guvernul României  

Lege nr. 211/2011 din 15.11.2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 25/11/2011-privind regimul deseurilor

 


Guvernul României 

Hotărâre nr. 856/2002 din 16/08/2002 
 


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 05/09/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

Completata  de HG 210/2007 

 


Guvernul României 

Hotărâre nr. 349/2005 din 21/04/2005 


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 10/05/2005 privind depozitarea deşeurilor.

Completata de HG 210/2007 

 


Guvernul României 

Hotărâre nr. 878/2005 din 28/07/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 22/08/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

Completata de OUG 70/2009 

 


Guvernul României 

Hotarare 1408/2008 din 04.11.2008 

Privind clasificarea, ambalarea si etichetarea  substantelor periculoase. 

MO nr. 813/04.12.2008

 


Guvernul României 

Lege nr. 360/2003 din 02/09/2003 


Versiune actualizata la data de 10/10/2005 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.

Completata si Modificata de Legea nr. 263/2005 

 


Guvernul Romaniei

Hotarare nr.804/2007 din 25.05.2007 

Privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

 


Guvernul României 

Hotărâre nr. 235/2007 din 07/03/2007 

Privind gestionarea uleiurilor uzate.

MO 199/22.03.2007

 


Guvernul României 

Hotărâre nr. 1132/2008 din 18/09/2008
 


Publicat in Monitorul Oficial  nr. 667 din 25/09/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conţin substanţe periculoase

 


Guvernul României 

Lege nr. 107/1996 din 25/09/1996 


Legea apelor - Versiune actualizata la data de 19/02/2010.

Versiune actualizata de Legea Apelor completat de OUG 12/2007 , OUG 3/2010,OUG ,64/2011

 


Guvernul României 

Legea numarul 278/2013 din 24.10.2013 privind emisiile industriale.


 


 Guvernul României 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 125 din 18/02/2008- privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

 

 


Guvernul României 

H.G. nr. 933/2004 (M.O. nr. 616/07.07.2004) 

Privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica (apa calda si incalzire).


 


Guvernul României O.G. nr. 36/2006 (M.O. nr. 692/14.08.2006) 

Privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate.

 


Guvernul Romaniei

OUG 81/2003 

Privind modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare 

 


Guvernul României 

HG 348/1993 

Privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici 

 


Guvernul României 

HG 425/1994 

Privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice

 


Guvernul României 

Legea 199 din 13 noiembrie 2000 (actualizata si republicata in 27 noiembrie 2006) 

Privind utilizarea eficienta a energiei 

 


Guvernul României 

Legea 51/2006 actualizata.

A serviciilor comunitare de utilitati publice 

 


Guvernul României 

Ordonanta de urgenta nr. 5/2003 din 20/02/2003 


Versiune actualizata la data de 07/10/2009 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice. 

Completata si modificata de OUG 106/2009 

 


Guvernul României 

Legea 325/2006 

A serviciului public de alimentare cu energie termica 

 


Guvernul României 

Legea 230/2007 

Privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari 

 


Parlamentul României 

Lege nr. 213/1998 din 17/11/1998 


Versiune actualizata la data de 13/06/2003 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

 


Parlamentul României 

Lege nr. 114/1996 din 11/10/1996 


Versiune actualizata la data de 01/07/2005 Legea locuintei.

 


Parlamentul României 

Lege nr. 215/2001 din 23/04/2001 


Versiune actualizata la data de 06/12/2004 a administratiei publice locale. 

 


Guvernul României

Lege nr. 13/2007 din 09/01/2007

Versiune actualizata la data de 27/01/2010

 


Guvernul României

Hotarâre nr. 933/2004 din 10/06/2004 


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 07/07/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica.

Completata si modificata cu HG 609/20.06.2009 

 


Guvernul României

Hotararea de Guvern 1588/2007 

Privind aplicarea Legii 230/2007 

 


Guvernul României

Hotarâre nr. 425/1994 din 20/07/1994 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 26/08/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice.

 


Guvernul României

Ordin 259/2004 actualizat 

Privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu 

 


Guvernul României

Ordin 659/2005 

Privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu 

 


Guvernul României

Ordin 91/2007 

Pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica 

 


Guvernul României

Ordin 376/2008 

Privind autorizarea în domeniul montarii si exploatarii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum în imobile de tip condominiu 

 


Guvernul României

Ordin 483/sept.2008 

Privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice 

 

 
Vizitatori - 83347
Accesari   - 322438